top of page
basketbalring

WAT MEER OVER ONS

Meer dan een sportclub

Geranimo Bornem Basket wil een club zijn waar onze spelers hun sportieve doelen kunnen nastreven. Daarnaast willen we ook een club zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit geldt uiteraard voor onze spelers, maar ook voor alle ouders, supporters, sympathisanten, bezoekende ploegen, scheidsrechters en vrijwilligers. Daarom is niet enkel wat we doen belangrijk, maar ook hoe we met elkaar omgaan. Respect, teamspirit en positiviteit zijn de principes die ons hierbij helpen.

RESPECT

respect, give it to get it

We tonen altijd respect voor elkaar. Dit geldt voor coaches, medespelers, scheidsrechters, ouders, toeschouwers, tegenstrevers, bestuursleden en andere vrijwilligers. We dragen zorg voor ons materiaal.

 

Coaches en scheidsrechters zijn vrijwilligers. Zonder hen is er geen basketbal. We respecteren altijd hun beslissingen.

De spelers spelen met respect. De regels van fair play gelden altijd en moeten worden nageleefd voor, tijdens en na de wedstrijd en training. We willen bekend staan bij tegenstanders en scheidsrechters om onze fair play.

We houden ons aan de afspraken.

We keuren grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ten strengste af. Problemen worden in eerste instantie door de coach binnen de ploeg opgelost. We hebben ook een vertrouwenspersoon aangeduid en zullen alle meldingen ernstig nemen, onderzoeken en indien nodig doorverwijzen.

TEAMSPIRIT

We are not a team because we play together, we are a team because we respect, trust and care for each other!

Basketbal is een ploegsport. We gedragen ons altijd, zowel op als naast het terrein, als een hecht team. We sluiten niemand uit of discrimineren niet op huidskleur, geslacht, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken.

 

Iedereen moet zijn/haar favoriete sport kunnen beoefenen. We vinden het heel belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk kan deelnemen aan clubactiviteiten. We zeggen NEE tegen pesters!

Onze club draait op vrijwillig engagement. Werk wordt lichter als we het kunnen delen. Daarom vragen we ouders om bij de matchen taken te doen zoals boek, klok, afgevaardigde in het publiek.  Als iedereen een deeltje doet dan wordt het voor iedereen aangenamer en kan elk zijn zoon of dochter zien spelen.

 

We moedigen ouders aan om voor hun kinderen te komen supporteren en betrokkenheid te tonen bij de club.

POSITIVITEIT

One team! One dream!

We verwachten van de spelers en coaches steeds 100% inzet tijdens de wedstrijd en training. Ook elkaar motiveren en aanmoedigen hoort hier bij. Ouders en andere toeschouwers supporteren positief. Spelers moedigen ook vanop de bank hun ploegmaten aan.

 

Beslissingen van de scheidsrechter worden niet bekritiseerd en worden nageleefd. Spelers aanvaarden de beslissing van de ref en steken hun hand op als de fout aan hen wordt toegewezen.

 

We gebruiken geen agressieve taal en geven geen beledigende commentaar op het team, de tegenstander, de coaches, scheidsrechters, toeschouwers of ieder ander.

Coachen doen we positief. We stimuleren de spelers om het beste in zich boven te halen. Coachen is werken aan een betere speler, niet afbreken! We werken niet enkel op het sportieve, maar ook op sociale vaardigheden, attitude en motivatie.

 

Geen negatieve kritiek op coach of medespelers. Heb je toch feedback, bespreek dit dan rechtstreeks en rustig op een open en constructieve manier met de coach, los van de training of wedstrijd. De jeugdcoördinator, de vertrouwenspersoon of een bestuurslid kan hierbij helpen. Hetzelfde geldt voor feedback over de werking van de club. Feedback is welkom, op een opbouwende manier.

 

We vertegenwoordigen allemaal Geranimo Bornem Basket!

bottom of page